BTL to reklama najbliższa klientowi, taka jaką może dotknąć zobaczyć i posmakować

2010-08-12 21:19

 

ATL to above-the-line, czyli działania reklamowe wykorzystujące mass-media. BTL to below-the-line (pod linią), czyli te działania promocyjno-reklamowe, które nie wykorzystują mass-mediów. Obecnie mają więcej wspólnego z komunikacja bezpośrednią. Po okresie podziału BTL na POS (Point-of-Sale) i Consumer Promotions (promocje) w latach poźniejszych do BTL zaczyna dołączył (DM) Direct Mail, czyli przesyłka pocztowa.
Krótko mówiąc, BTL to reklama najbliższa klientowi, taka jaką może dotknąć , zobaczyć i posmakować.